Γράφουν οι...

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

"I think I should have no other mortal wants, if I could always have plenty of music. It seems to infuse strength into my limbs, and ideas into my brain. Life seems to go on without effort, when I am filled with music." George Eliot
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου